Từ khóa: PS

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

Lễ ký kết hợp đồng mua bán heo nái hậu bị PS
20
03/2016

Ngày 19 tháng 3 năm 2016, tại trụ sở của Hệ thống trại chăn nuôi Vĩnh Tân đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng mua bán Heo Hậu bị PS cái giữa Công ty TNHH De Heus và Hệ thống trại chăn nuôi Vĩnh Tân.