Trụ sở công ty

Trại chăn nuôi heo Vĩnh Tân

Địa chỉ: 58 Hà Huy Giáp,
Phường Thạnh Lộc, Quận 12
Điện thoại: (08) 6256 3367
Email: hotro@vinhtan.vn

{Hệ thống trại chăn nuôi heo Vĩnh Tân hiện có cơ sở tại các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương. Năng lực cung cấp hiện tại khoảng 7.000 heo giống/tháng và 3.300 heo thịt/tháng}