Hệ thống Trại Chăn nuôi Vĩnh Tân

Hệ thống Trại Chăn nuôi Vĩnh Tân hiện có cơ sở chăn nuôi tại các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương và TP.HCM với mô hình chăn nuôi công nghiệp. Toàn bộ các Trại đều được xây dựng theo mô hình trại lạnh và áp dụng theo nguyên tắc cùng vào cùng ra "IN - OUT" đảm bảo an toàn sinh học. Sản xuất ra con giống chất lượng cao cung cấp cho thị trường thịt cả nước.
1997

Khởi nghiệp mô hình nuôi heo theo truyền thống gia đình và mô hình trại hở, chỉ có 25 heo nái sinh sản tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP.HCM. Vào thời điểm đó, sản phẩm của Vĩnh Tân bước đầu chỉ là những heo con 25 kg để cung cấp cho khách hàng chăn nuôi nhỏ lẻ.

1997
1998

Chuyển đổi mô hình chăn nuôi trại hở sang mô hình chăn nuôi trại kín (trại lạnh), đồng thời mở rộng quy mô sản xuất nâng tổng số nái sinh sản lên 320 con để sản xuất heo ba máu trọng lượng 25 kg tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP.HCM.

1998
2000

Đầu tư xây dựng trại nái sinh sản tại xã Vĩnh Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và đặt tên là Vĩnh Tân 1. Đây là bước ngặt cho việc hình thành hệ thống trại chăn nuôi Vĩnh Tân sau này. Vĩnh Tân 1 có quy mô 600 nái, áp dụng nguyên tắc "cùng vào - cùng ra" với mục đích quản lý mầm bệnh, an toàn sinh học và tăng độ đồng đều cho sản phẩm. Cũng trong năm này, Vĩnh Tân là trại gia công lớn nhất cho Công ty CP Việt Nam.

2000
2006

Cả nước xảy ra dịch lở mồm long móng gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi. Do tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc "cùng vào - cùng ra" và kinh nghiệm chăn nuôi từ những năm trước, trại Vĩnh Tân không những an toàn với dịch bệnh mà còn gặt hái được thành quả lớn. Từ đây Vĩnh Tân đã hoàn toàn tự chủ sản xuất với quy mô 650 nái, hàng năm cung cấp cho thị trường trên 13,200 heo giống.

2006
2009

Hưởng ứng cuộc vận động của Chính phủ và những thành quả đã đạt được, Vĩnh Tân thực hiện đầu tư xây dựng trại 2,800 nái sinh sản đặt tên là trại heo Vĩnh Tân 2 tại xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu. Vĩnh Tân 2 ra đời, nâng tổng quy mô đàn nái của cả Hệ thống lên đến gần 3,500 nái.

2009
2010

Đầu tư xây dựng trại Vĩnh Tân 3 tại xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với quy mô chăn nuôi 10,000 heo thịt. Thời điểm này, Hệ thống trại gồm Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2 và Vĩnh Tân 3 có tổng quy mô lên đến 3,500 nái và 10,000 thịt. Cung cấp hàng tháng cho thị trường hơn 7,000 heo giống và hơn 3,000 heo thịt chất lượng cao.

2010
2012

Đầu tư xây dựng trại hậu bị Vĩnh Tân 5 tại xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương với quy mô chăn nuôi 20,000 heo hậu bị, qua đó góp phần nâng quy mô tổng đàn heo của cả Hệ thống lên đến 30,000 heo thịt và 3,500 heo nái.

2012
2014

Vĩnh Tân tiếp tục mở rộng đầu tư xây dựng Trại Vĩnh Tân 6, diện tích 27 ha, tại xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Trại Vĩnh Tân 6 được xác định là trại sản xuất heo giống gốc quy mô 3.000 nái, với nguồn con giống được nhập khẩu trực tiếp từ Đan Mạch và Mỹ là các quốc gia có nền nông nghiệp chăn nuôi hàng đầu trên thế giới.

2014
2017
Đầu tư xây dựng mở rộng Trại Vĩnh Tân 5 giai đoạn 2, nâng tổng quy mô của trại lên đến 40.000 heo hậu bị.
2017
1997
1998
2000
2006
2009
2010
2012
2014
2017